Minimumloon bij een nulurencontract 2023

Terug naar Blog

Minimumloon bij een nulurencontract 2023

Wil jij iemand in dienst nemen met een nulurencontract en wil jij weten wat het minimumloon is? Wanneer je een flexwerker aanneemt via een nulurencontract is het natuurlijk handig om te weten wat je wettelijk minimaal moet betalen aan je medewerker, maar ook wil je op de hoogte blijven van de regels die eraan verbonden zijn.

Want er zitten wel degelijk regels aan verbonden waar je rekening mee moet en wilt houden. In dit artikel laten we je zien wat precies het minimumloon beïnvloedt en gaan we dieper in op de regels en wetgeving over het minimumloon bij een nulurencontract 2023.

Minimumloon

Allereerst is het belangrijk om je CAO te checken alvorens je van het standaard minimumloon uitgaat. Sommige branches wijken namelijk af van het minimumloon. Daarnaast verandert het minimumloon iedere 1 januari en 1 juli. Je kunt hier de CAO van jouw branche heel gemakkelijk vinden en bekijken.

Het minimumloon voor een nulurencontract is hetzelfde als die van een vast contract. Het verschil is dat het voor een nulurencontract uiteraard per uur wordt berekend en dus niet maandelijks of wekelijks. Het minimumloon per uur wordt berekend op basis van wat wordt beschouwd als een fulltime week binnen je branche en de leeftijd van de medewerker. Hoe minder uren een fulltime werkweek bevat, hoe hoger het minimumloon.

Het minimumloon is exclusief vakantiegeld. Aangezien dit wettelijk minimaal 8% is, betaal je minimaal 108% van het minimumloon. Via de website van de rijksoverheid kun je het minimumloon met een handige tool snel een eenvoudig berekenen.

Grootste stijging minimumloon 2023

Als medewerkers hetzelfde brutoloon verdienen als in het jaar 2022 en daarbij minstens net zoveel uur maken, dan gaan ze er dit jaar netto op vooruit. Iedereen gaat meer verdienen maar medewerkers met een minimumloon gaan in 2023 per maand nog meer verschil merken, het minimumloon is namelijk door verschillende oorzaken gestegen met ruim 10 procent. De medewerkers die meer verdienen dan het minimumloon gaan er ook op vooruit, maar voor hen is het verschil minder groot.

Een van de oorzaak is dat het bedrag voor de eerste belastingschijf is verhoogd. In 2022 lag de grens op € 35.472 en nu ligt het op € 37.149. Hierdoor komen medewerkers minder snel in de hoge belastingschijf terecht.

De tweede oorzaak is dat de arbeidskorting is verhoogd. De arbeidskorting verlaagd de inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dit gaat het werken meer belonen voor mensen met een inkomen tot € 115.301 per jaar. De korting hangt af van het inkomen, de lage en midden inkomsten (€ 11.000 tot € 37.000) hebben het meeste voordeel. Zij zullen de hoge arbeidskorting merken. 

Ook is de heffingskorting verhoogd. Deze korting betekent dat je minder belasting hoeft te betalen. Het bedrag hangt wederom af van het inkomen, maar de korting is het hoogst bij een inkomen tot € 22.660.

Daarnaast is de thuiswerkvergoeding met 0,15 cent per dag verhoogd en is de reiskostenvergoeding van € 0,19 cent naar € 0,21 cent gegaan.

Urenregistratie 
minimumloon
nulurencontract 2023

Regels en wetgeving nulurencontract 2023

Een nulurencontract valt onder een MUP overeenkomst. Dat betekend een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, oftewel een oproepovereenkomst. Het is een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde of bepaalde tijd, maar er worden geen afspraken gemaakt over het aantal te werken uren.

De werkgever roept de medewerker op zodra er werk is en de medewerker ‘moet’ komen werken als de werkgever hem oproept. Behalve als er een goede reden is om niet te komen natuurlijk, bijvoorbeeld ziekte.

Omdat er geen afspraken in de overeenkomst staan over de te werken uren, wordt de medewerker alleen betaald voor de aantal uren die gewerkt worden. Leg dit wel vast in de overeenkomst. Tenzij er minder dan drie uur wordt gewerkt want een medewerker heeft recht op minimaal drie uur loon. Dus wanneer een medewerker minder dan drie uur heeft gewerkt, is de werkgever verplicht om de medewerker minimaal drie uur uit te betalen.

Maar let wel op want na zes maanden wordt je als werkgever loondoorbetalingsverplicht. Dit houdt in dat wanneer je na zes maanden geen of onvoldoende werk hebt voor de medewerker, en de reden voor je eigen risico is door bijvoorbeeld een klant die afbelt, je het loon moet door betalen. Maar je bent ook loondoorbetalingsverplicht na 6 maanden is als je wel werk hebt maar de medewerker niet oproept. Of als je de medewerker wel oproept maar de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden vanwege iets dat onder je eigen risico valt, bijvoorbeeld een apparaat wat kapot is. Het loon wordt dan berekend op basis van het gemiddelde van de voorgaande drie maanden. Dus de afspraak dat je alleen de gewerkte uren uitbetaald geldt alleen in de eerste zes maanden. 

Een medewerker met een tijdelijk contract heeft recht op een arbeidsovereenkomst met vaste uren wanneer er minimaal drie maanden gewerkt wordt met een vast uren patroon, dus als de medewerker drie maanden lang vaste uren en tijden werkt. Ook heeft de medewerker recht op een arbeidsovereenkomst met vaste uren wanneer de medewerker twaalf maanden als oproepkracht heeft werkt.

Vanaf 1 augustus 2022 is er een wetswijziging doorgevoerd in het Nederlandse Arbeidsrecht. De nieuwe wet zorgt voor meer bescherming voor medewerkers die te maken hebben met een onvoorspelbaar rooster, oftewel een nulurencontract. Wanneer je een medewerker wilt oproepen of wilt afzeggen moet dit vier kalenderdagen van te voren schriftelijk of via digitale communicatie doorgegeven worden. Als dit niet op tijd is meegedeeld, dan heeft de medewerker recht op uitbetaling van de opgeroepen uren. Of als een medewerker te laat wordt opgeroepen dan kun je een medewerkers niet verplichten om een dienst te werken en staat de medewerker in het volste recht om de dienst te weigeren. 

Zodra je een nulurencontract eindigt zit er een opzegtermijn aan die even lang is als de oproeptermijn, namelijk vier dagen. Een nulurencontract 2023 kan beëindigd worden volgens de wettelijke ontslagregels of een einddatum van het ondergetekende contract. 

Als werkgever mag je niet oneindig tijdelijke contracten weggeven, hiervoor is de ketenregeling in het leven geroepen. De ketenregeling is een wettelijke regeling waarin staat na hoeveel tijdelijke contracten het overgaat naar onbepaalde tijd. Dit gebeurt wanneer;

  • een medewerker meer dan drie contracten voor bepaalde tijd heeft gehad bij dezelfde werkgever
  • Maar ook wanneer een medewerker meer dan drie contracten voor bepaalde tijd heeft gehad bij verschillende werkgever, maar wel met dezelfde werkzaamheden
  • En als de medewerker langer dan drie jaar in dienst is

De ketenregeling wordt onderbroken wanneer er zes maanden tussen de tijdelijke contracten zit.

online planning software
online planningstool

Personeelszaken bijhouden in een online planningstool

Het bijhouden van je personeelszaken kan aanvoelen als een hele klus. Het is niet alleen belangrijk dat je op de hoogte bent van de wet en regelgeving, maar het is ook belangrijk om het allemaal goed te registeren. Neem bijvoorbeeld de contracturen die je in de gaten wilt houden of de uren patroon bij een nulurencontract. Dan is het registreren van de uren ontzettend belangrijk. Is het verplicht om de uren van medewerkers te registreren bij een nulurencontract 2023?

Een online planningstool helpt hierbij. In Onduro kun je jouw personeelszaken heel makkelijk registreren. Zo houdt Onduro automatisch bij of er voldaan wordt aan de contracturen. Daarnaast registreert een online planningstool alle uren waardoor jij vervolgens een duidelijk overzicht hebt van de plus en min uren. In het overzicht kun je heel gemakkelijk een uren patroon, van bijvoorbeeld een medewerker met een nulurencontract, terug zien. Hierdoor ben je altijd op de hoogte en kun je snel schakelen.

Ben jij benieuwd hoe een online planningstool eruit ziet? Maak dan hieronder een vrijblijvende demo aan. Twee weken lang kun je gratis gebruik maken van de online planningstool van Onduro, zonder dat je ergens aan vast zit 🙂

     

    Terug naar Blog