Ziekte en nulurencontract 2023, hoe zit dat?

Terug naar Blog
ziekte bij nulurenontract

Ziekte en nulurencontract 2023, hoe zit dat?

We zijn allemaal wel eens ziek. Echter, is er voor een ondernemer een groot verschil tussen een medewerker die langdurig ziek is of een griep. Bij een nulurencontract geldt dit niet anders. Er zijn verschillende rechten en plichten voor een werkgever bij ziekteverzuim. En om jou het onderzoeken te besparen hebben wij het voor je uitgezocht. In dit artikel lees je hoe het zit met het ziekteverzuim bij een nulurencontract en je leest ook hoe het zit met de ziektewet bij een medewerker die werkt op oproepbasis.

Ziek tijdens oproepperiode

Het grootste voordeel van flexwerkers, bijvoorbeeld een medewerker met een nulurencontract, is vaak dat je diegene alleen betaalt wanneer jij hen echt nodig hebt. Dus alleen wanneer je de medewerker oproept. Uiteraard zitten hier regels aan verbonden.

Wanneer een medewerker met een nulurencontract tijdens de oproepperiode ziek wordt, dien je de medewerker de oproepperiode standaard door te betalen met minimaal 70% van het loon voor de ingeplande uren van die dag. Afhankelijk van de CAO kan het minimum hoger zijn dan 70%. Het percentage kan ook afwijken wanneer de medewerker en werkgever het hierover eens zijn, maar het minimum blijft 70%. Wanneer het bedrag onder het minimumloon komt, geldt het minimumloon.

Een medewerker heeft dus recht op doorbetaling van de uren die ingepland staan. Dus bijvoorbeeld als het rooster van maart gepubliceerd is maar de medewerker wordt in deze maand ziek, dan heeft de medewerkers recht op doorbetaling van de uren die ingepland zijn in maand maart. Als er nog geen rooster voor maand april gepubliceerd is, dan hoef je voor april niet door te betalen.

basisrooster planningstool online online planningstool Personeelsplanning nulurencontract 2023
Planning in Onduro

Ziek buiten oproepperiode

Wanneer een medewerker ziek wordt buiten de oproepperiode, is er geen recht op loondoorbetaling. En de medewerker heeft geen recht op de ziektewet uitkering zolang het contract doorloopt. Er is wel een uitzondering: wanneer een medewerker 13 weken lang een bepaalt aantal uren werkt en vervolgens ziek wordt, dien je de uren door te betalen aan de medewerker. Dit komt omdat de medewerker met een nulurencontract na 3 maanden er vanuit mag gaan dat deze uren ‘standaard’ zijn.

Ziektewet en nulurencontract 2023

Wanneer een medewerker ook langdurig ziek blijft na het verlopen van de arbeidsovereenkomst en in de ziektewet blijft, kan de medewerker zich aanmelden bij het UWV. Deze beoordeelt vervolgens of de medewerker recht heeft op een ziektewet uitkering.

Wil je meer weten over de rechten en plichten als werkgever bij een nulurencontract? Lees dan ons artikel ‘De rechten en plichten bij een 0-uren contract’.

Let op: wij kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail of via de chatfunctie – geen rechten worden ontleend.

Terug naar Blog