Ontwikkelingen gerelateerd aan 0-uren contracten

Terug naar Blog

Ontwikkelingen gerelateerd aan 0-uren contracten

De wet- en regelgeving omtrent 0-uren contracten ontwikkelt zich en CAO’s veranderen. Dit heeft ook invloed op de regels van een 0-uren contract binnen jouw branche.

Dit artikel loopt daarom door de ontwikkeling heen van de 0-uren contracten en een paar bindende CAO’s die dusdanig veranderd zijn dat het de 0-uren contracten binnen die branche beïnvloeden.

0-uren contracten na 2015

In 2015 zijn er nieuwe wetten ingevoerd omtrent tijdelijke contracten, wat dus ook betrekking heeft op 0-uren contracten. De reden voor de wijziging is om de werknemer meer zekerheid te bieden over het flexwerk. Hierdoor zijn de volgende regels van kracht sinds 2015 voor medewerkers met een 0-uren contract.

  • Een concurrentiebeding is niet meer toegestaan bij contracten voor bepaalde tijd, mits hier een goed argument voor is vanuit de werkgever. Bij een zogenaamd ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ mag je als werkgever een uitzondering maken op de regel Dit houdt in dat een concurrentiebeding extra belangrijk is voor het bedrijf.
  • Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of minder mag geen proefperiode worden afgesproken.
  • Een werkgever moet minimaal 1 maand van te voren aangeven of een contract wel of niet verlengd wordt.

Nieuwe CAO horeca 2018

Op 26 juni 2018 is de nieuwe horeca CAO algemeen bindend verklaard door de overheid. Hierdoor gelden er afwijkende regels voor 0-uren contracten in 2018 voor horeca bedrijven en medewerkers.

Wanneer een medewerker een ‘keten’ van 24 maanden in dienst is of 3 0-uren contracten heeft gehad, heeft deze recht op een vast contract. De keten wordt doorbroken wanneer er een pauze is van meer dan 6 maanden. In dat geval begint er een nieuwe keten.

Dit is de standaard regeling omtrent 0-uren contracten. Voor de horeca geldt hier een uitzondering. Aangezien de horeca afhankelijk is van klimaat en de vakanties, geldt in plaats van maximaal 6 maanden voor het doorbreken van de keten, 3 maanden.

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 0-uren contract 2016

In de VVT branche geldt sinds juli 2017 een bindende CAO. Hierin zijn uitzonderlijke regels over 0-uren contracten opgenomen. In de CAO van 2016 – 2018 staat dat organisaties hun best moeten doen om 0-uren contracten te beperken, ter verbetering van de continuïteit van de zorg.

Dit betekent dat medewerkers alleen een 0-uren contract aangeboden mogen krijgen wanneer er een onvoorziene uitval van personeel voorvalt of als er onvoorziene verzoeken van cliënten zijn.

Voor alle medewerkers die voor de CAO in 2016 al een 0-uren contract hebben, geldt dat de werkgever ieder jaar de optie moet bieden om een arbeidsovereenkomst te sluiten waarin gemiddelde wekelijkse uren zijn opgenomen.

Let op: wij kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail of via de chatfunctie – geen rechten worden ontleend.

Terug naar Blog