Wat houden de fases van de NBBU precies in?

Terug naar Blog

Wat houden de fases van de NBBU precies in?

De NBBU heeft vier fases voor het bepalen van de rechten van de uitzendkracht. De flexwerker gaat een nieuwe fase in aan de hand van hoe lang hij of zij werkt bij het uitzendbureau.

Om duidelijk in kaart te brengen wat deze vier verschillende fases bij de NBBU precies inhouden, zetten we ze op een rijtje in dit artikel. Voor gedetailleerde informatie, raadpleeg de CAO van de NBBU.

Duur van de fases in NBBU CAO
Fase 1: 26 weken
Fase 2: 52 weken
Fase 3: maximaal 4 jaar en 6 contracten
Fase 4: onbepaalde tijd

Fase 1

Fase 1 van de CAO van de NBBU duurt 26 weken. Hierna gaat de uitzendkracht naar fase 2. Een uitzendbureau mag in die periode een onbeperkt aantal contracten aanbieden. Wanneer er een onderbreking is van zes maanden en de uitzendkracht vervolgens weer bij het uitzendbureau gaat werken, begint de uitzendkracht weer in fase 1.

Het meest belangrijke dat op te merken is aan fase 1, is dat wanneer een uitzendkracht niet werkt, de uitzendkracht ook geen loon ontvangt. Daarnaast geldt er ook een uitzendbeding. Dit houdt in dat wanneer de inlener van de uitzendkracht de opdracht stopt, de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht ook eindigt. Dit is de essentie van de werking van een uitzendkracht en uitzendbureau, omdat de relatie tussen de inlener en uitzendkracht hierdoor flexibeler wordt.

Fase 2

Fase 2 van de NBBU CAO gaat van kracht wanneer een uitzendkracht 27 actieve weken werkt bij een uitzendbureau en dit niet door een periode van zes maanden of meer onderbroken is.

Ook in fase 2 geldt het uitzendbeding en de regel wanneer een uitzendkracht niet werkt, de uitzendkracht geen loon ontvangt. Wanneer een uitzendkracht langer dan 26 weken niet onder contract is bij het uitzendbureau, vervalt fase 2 en begint de telling van de fases weer opnieuw.

Fase 3

Wanneer een uitzendkracht fase 3 in gaat, krijgt het uitzendbureau een loondoorbetalingsplicht. De fase gaat in wanneer een medewerker in totaal 72 weken erop heeft zitten bij het uitzendbureau, zonder dat deze periode is afgebroken door 26 weken of meer. De contracten in fase 3 zijn voor bepaalde tijd. De regel van geen werk, geen loon vervalt dus in fase 3.

Echter mag je in fase 3 maximaal zes contracten voor bepaalde tijd aanbieden aan de medewerker en mag deze fase niet langer duren dan vier jaar. Hierna gaat de medewerker door naar fase 4.

Wanneer een medewerker zes maanden of langer niet onder contract staat, vervallen de opgebouwde fases en dient de uitzendkracht weer te beginnen in fase 1 zodra hij of zij weer aan de slag wilt.

Fase 4

Deze fase lijkt veel op fase 3, maar het contract is voor onbepaalde tijd in plaats van bepaalde tijd. Net zoals in fase 3, is er geen uitzendbeding en heeft een uitzendkracht recht op loondoorbetaling bij geen werk of feestdagen.

Wanneer er werk wegvalt, dient het uitzendbureau nieuw en passend werk voor de uitzendkracht te vinden. Wanneer dit niet lukt, heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling.

Let op: wij kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail of via de chatfunctie – geen rechten worden ontleend.

Terug naar Blog