Het opzeggen van een 0-uren contract

Terug naar Blog

Het opzeggen van een 0-uren contract

Op het beëindigen van een 0-uren contract is diverse wet- en regelgeving van toepassing. Voor het stopzetten van de overeenkomst kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen voor jou als werkgever.

In dit artikel wordt uitgelegd waar je op moet letten wanneer je overweegt een 0-uren contract op te zeggen en wat jouw rechten als werkgever zijn wanneer een medewerker het 0-uren contract opzegt.

Werkgever zegt op

Ontslagrecht

Wanneer je hebt besloten niet meer verder te willen met een flexwerker dien je aan het ontslagrecht te voldoen. Zo moet je er rekening mee houden dat het niet is toegestaan om een medewerker zomaar niet meer in te plannen. Het opzeggen van een 0-uren contract met bepaalde tijd, loopt af op de datum die jij met de flexwerker bent overeengekomen. Bij een contract met onbepaalde tijd moet je voldoen aan de regels van het ontslagrecht. Zo kun je bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst afsluiten.

Opzegtermijn 0-uren contract

Wanneer je besluit een 0-uren contract niet te verlengen, dien je dit minimaal een maand voor het einde van het contract schriftelijk te communiceren met de medewerker. Dit geldt alleen voor 0-uren contracten met een bepaalde tijd van minimaal 6 maanden.

Werknemer zegt op

Opzegtermijn bepaalde tijd

Wanneer een bepaalde tijd is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dient de medewerker zich in principe te houden aan de duur van de arbeidsovereenkomst. In feite is het dus niet mogelijk om op te zeggen. Echter leert de ervaring dat dit vaak onwerkbare situaties veroorzaakt. Hierbij kun je denken aan een medewerker die zijn of haar onvrede uit naar collega’s en dus onrust veroorzaakt, het werk niet goed uitvoert en misschien wel opzettelijk uw bedrijf in een slecht daglicht stelt naar uw klanten toe.

Dit wil je natuurlijk voorkomen. Daarom is het in veel gevallen verstandig om bij een medewerker die het 0-uren contract wil opzeggen een vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Opzegtermijn onbepaalde tijd

Wanneer een medewerker een 0-uren contract voor onbepaalde tijd opzegt, is er een standaard opzegtermijn van één kalendermaand. In de arbeidsovereenkomst kan hier vanaf geweken worden.

Let op: wij kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail of via de chatfunctie – geen rechten worden ontleend.

Terug naar Blog