Alles wat je moet weten over de ’tijd voor tijd’ regeling

Terug naar Blog
Tijd voor tijd regeling

Alles wat je moet weten over de ’tijd voor tijd’ regeling

Tijd voor tijd wordt gebruikt op de werkvloer en heeft te maken met de vervanging van overuren met vrije tijd in plaats van financiële vergoeding. In deze blog gaan we dieper in op;
– wat tijd voor tijd nu precies inhoudt
– waarom het nuttig kan zijn voor zowel werkgever als medewerker
– de wet en regelgeving rondom tijd voor tijd 
– hoe je het kunt implementeren

Wat is tijd voor tijd regeling?

De tijd voor tijd is een arbeidsregeling waarbij medewerkers die overuren maken, de uren kunnen opsparen om later als vrij tijd te gebruiken. Dit betekent dat wanneer een medewerker meer werkt dan dat er contractueel overeengekomen is, de overuren niet uitbetaald worden maar de overuren worden opgespaard. Hierdoor kunnen medewerkers de opgespaarde uren op een later tijdstip opnemen als een betaalde vrije dag. Deze methode om overuren te compenseren biedt flexibiliteit en het helpt met het balanceren van werk en vrije tijd. Dat komt doordat medewerkers hun werkrooster kunnen aanpassen aan hun persoonlijke behoeften. Dit werkt voordelig voor zowel medewerker als werkgever.

Voordelen medewerker

1. Flexibiliteit

Tijd voor tijd geeft medewerkers de mogelijkheid om hun werktijd flexibel in te delen. Doordat men de overuren kan opsparen, kunnen deze later ingezet worden voor persoonlijke doeleinden. Denk hierbij aan vakantie, verjaardagen of gewoon ontspanning. 

2. Werk en privé

Medewerkers kunnen een betere balans houden tussen werk en privéleven. Dat komt omdat men niet extra geld ontvangt, maar extra vrije tijd. Op langere termijn zul je terugzien dat dit ontzettend bijdraagt aan minder stress en meer tevredenheid.

3. Motivatie

Medewerkers worden meer gemotiveerd door het vooruitzicht van extra vrije tijd, tijd die men kan opnemen wanneer ze het nodig hebben. Medewerkers zijn gemotiveerder om diensten te draaien omdat ze er extra vrije tijd voor terug ontvangen.

Voordelen werkgever

1. Kostenbesparing

Deze manier kan werkgevers helpen om kosten te besparen, doordat werkgevers geen extra geld hoeven te betalen voor overuren. Dit is vooral heel voordelig in een sector waar fluctuerende werkdrukken voorkomen. Wanneer het een drukke periode is, vanwege ziekteverzuim of in geval van seizoenswerk, kunnen je medewerkers meer werken. In een rustige periode kunnen de medewerkers vervolgens hun tijd voor tijd uren opnemen.

2. Flexibiliteit

Dankzij dit systeem kunnen werkgevers profiteren van de flexibiliteit. Ze kunnen beter inspelen op de veranderende werkomgeving, zonder al te veel extra kosten te hoeven maken.

3. Productiviteit

Medewerkers die gemotiveerd zijn door de mogelijkheid om extra vrije tijd te verdienen, zijn vaak productiever. Wat vervolgens weer bijdraagt aan meer klanttevredenheid maar ook zorgt voor een betere samenwerking. 

Tijd voor tijd regeling

Wet en regelgeving

De CAO bepaalt hoe de tijd voor tijd regeling eruit komt te zien. Iedere branche heeft een eigen CAO met verschillende afspraken. Het is daarom ontzettend belangrijk om de CAO van de branche waarin de organisatie werkzaam is goed te kennen. 

Nieuwe wet

Sinds 1 januari 2019 zijn er nieuwe regels ingegaan om de medewerkers te beschermen. Dat komt doordat het salaris vaak lager was in vergelijking met de feitelijke gewerkte uren van een medewerker in een loonperiode. De nieuwe wet zorgt ervoor dat medewerkers het wettelijke minimumloon krijgen over de gewerkte uren. Dat houdt in dat het uurloon niet lager mag zijn dan het wettelijke minimumloon.

Termijn vrije tijd opnemen

Daarnaast kun je niet oneindig uren opsparen. Men moet binnen een bepaalde termijn de opgespaarde uren opnemen als vrije tijd, anders moeten die overuren alsnog uitbetaald worden. Ook wanneer een medewerker ontslag neemt, moet de gespaarde tijd voor tijd uren uitbetaald worden. De wettelijke termijn is maximaal zes maanden vanaf het moment dat er overuren zijn gemaakt. Dus stel: een medewerker heeft 1 december 25 overuren gespaard, dan moeten de overuren opgenomen worden voor 1 juli. De termijn kan verschillen per CAO, er kunnen andere afspraken gemaakt zijn over de termijn. Zorg er voor dat je altijd de CAO controleert van jouw branche. 

Schriftelijke afspraken

Het is niet mogelijk om als werkgever een wijziging aan te brengen zonder akkoord van de medewerker, tenzij er anders vermeld is in de CAO. Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen. 

Niet verplicht

De tijd voor tijd regeling is niet verplicht, het is een manier om overuren te compenseren. De werkgever mag zelf bepalen of de organisatie gebruik wil maken van deze regeling, het is echter wel een aantrekkelijke regeling voor zowel werkgever als voor medewerkers. 

Tijd voor tijd implementeren

Als werkgever kun je tijd voor tijd implementeren door duidelijke regels op te stellen. Het is belangrijk om duidelijk te communiceren met het team over hoe tijd voor tijd werkt. Hoe ze extra uren kunnen verdienen en hoe ze de uren vervolgens weer kunnen opnemen. 

Zorg ervoor dat de overuren consistent bijgehouden worden, hierdoor weten medewerkers altijd hoeveel tijd ze hebben. Een helder overzicht voorkomt misverstanden en conflicten. Bijhouden kan uiteraard handmatig, bijvoorbeeld met behulp van Excel. Echter, Excel is foutgevoelig en wordt snel onoverzichtelijk bij een groeiend personeelsbestand. Hierdoor liggen fouten op de loer en is de kans op misverstanden en conflicten groot.

De beste oplossing om misverstanden en conflicten met betrekking tot overuren te voorkomen, is het gebruikmaken van een urenregistratie software. De overuren worden eenvoudig bijgehouden door de automatische berekening in de urenregistratie. 

urenregistratie software

Tijd voor tijd uren registreren in ONDURO

Wanneer je de overuren bijhoudt en registreert in ONDURO, zorg je ervoor dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de tijd voor tijd uren. Daarnaast voldoe je meteen aan de wet en regelgeving. Hierdoor kun je op een eerlijke en heldere manier de overuren bijhouden en compenseren. Hierdoor hoef je als werkgever minder na te denken over de administratieve kant en blijft de focus bij andere belangrijke taken. 

De urenregistratie software van ONDURO zit gekoppeld aan het werkrooster, daardoor kan ONDURO razend snel en correct berekeningen maken. Wanneer er overuren gemaakt worden, berekent ONDURO deze overuren direct in de tijd voor tijd module. De module houdt exact bij hoeveel uren er zijn gespaard en hoeveel uren er zijn opgenomen. 

Tijd voor tijd ontdekken

Wil jij het vrijblijvend uitproberen? Meld je dan nu aan en check onze tijd voor tijd module.

    Terug naar Blog