Privacy

ONDURO

Privacyverklaring

Amsterdam, 1 december 2018 – Versie 1.2

Je privacy is voor ONDURO B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de online dienst ONDURO allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op via privacy@onduro.com.

Verwerking van persoonsgegevens

Door het bezoek van onze website, het gebruik van onze dienst of door contact met ons op te nemen via telefoon, chat of e-mail kunnen bepaalde persoonsgegevens door ons worden verwerkt en opgeslagen.

Soms zijn wij zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens, soms verwerken wij de gegevens in opdracht van iemand anders. Dan is die andere de “verwerkingsverantwoordelijke”, met wie wij een “verwerkersovereenkomst” hebben gesloten over de verwerking van de gegevens.

Ben je nog geen klant of gebruiker?

Dan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Denk hier bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult op een aanvraagformulier op onze website of de gegevens die je aan ons verstrekt via het chat formulier.

Ben je beheerder van een account?

Dan ben jij de verantwoordelijke en dien je met elke persoon van wie je gegevens verwerkt afspraken te maken over het gebruik en de verstrekking van hun persoonsgegevens. Wij verwerken de ingevoerde gegevens namens jou op basis van de met jou afgesloten overeenkomst. Jij bepaalt door welke gebruikers gegevens kunnen worden ingevoerd, ingezien, gewijzigd of verwijderd.

Ben je gebruiker in een account?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in opdracht van de accountbeheerder. Deze heeft afspraken met je gemaakt over het gebruik en de vestrekking van je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website (https://onduro.b-leef.nl/)
 • het verlenen van toegang tot onze dienst (app.onduro.com & beta.onduro.com)
 • het verlenen van toegang tot onze mobiele app
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • het aangaan, inrichten en uitvoeren van een (proef)abonnement
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening
 • het voeren van gesprekken via de op onze de website geboden chatfunctie
 • het opnemen van contact met je, indien hierom wordt verzocht
 • het uitbreiden en beheren van ons klantenbestand
 • het verstrekken van informatie over het gebruik van de software of nieuwe features
 • het verstrekken van aanbiedingen via e-mail of telefoon
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • IP-adressen

Indien ingevuld, verwerken we ook:

 • Factuuradres
 • Telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Personeelsnummer
 • Mobile Device Key

Alleen van toepassing op Duitse werknemers en indien ingevuld:

 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Geboorteland
 • Functieomschrijving
 • IBAN
 • Begunstigde
 • Schooldiploma
 • Beroepskwalificatie
 • Verzekeringstype
 • Ziektekostenverzekering
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • (Aantal) Kinderen
 • Sozialversicherungsnummer (sofinummer)
 • Steueridentifikationsnummer (fiscaal identifikatienummer)
 • Steuerklasse (tariefgroep)
 • Konfessionszugehörigkeit (geloofsgemeenschap)

We zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

ONDURO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

Mobiele app

We maken gebruik van een dienst geleverd door OneSignal om push-notificaties naar Android en iOS-apparaten te sturen. Door het gebruiken van onze Android of iOS-app zal een unieke identificatiecode en algemene informatie over je apparaat (type, merk, versie) worden doorgegeven aan OneSignal. Zo kunnen we vervolgens push berichten doelgericht naar jou sturen.

Je kunt van OneSignal gerelateerde gegevensverzameling afzien door de app van je toestel te verwijderen, door het intrekken van push-notificatie permissies op je apparaat en aanpassing van de advertentie instellingen op je toestel, of door het sturen van een bericht aan OneSignal via hun contactformulier.
 Lees meer over de gegevensverwerking van OneSignal in de privacyverklaring van OneSignal.

Verstrekking aan derden

We zullen je gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. De eigenaar van het beheerdersaccount en de door hem aangewezen gebruikers zijn geen ‘derde’ in de zin van de vorige alinea.

Cookies

ONDURO maakt gebruik van cookies. Kijk op onze cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Daarnaast maken we gebruik van SSL-certificaten voor een veilige communicatie tussen je browser en onze servers.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website gepubliceerd worden. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. We zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Geef hierbij altijd duidelijk aan wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Let wel dat wanneer de eigenaar van het beheerdersaccount bepaalde gegevens (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum) nodig heeft, wij deze niet mogen verwijderen. We adviseren dan ook in eerste instantie met de verwerkingsverantwoordelijke te bespreken welke gegevens je wilt laten corrigeren of verwijderen.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen reclame van ONDURO. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld. Via je de chatfunctie in je gebruikersaccount kun je dit ook doorgeven.

Klacht indienen

Als je vindt dat we niet op de juiste manier met je gegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

ONDURO B.V.
Koningshoeven 72,
5018AB Tilburg
privacy@onduro.com

Nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!