Welke CAO moet ik aanhouden in de beveiliging?

Terug naar Blog

Welke CAO moet ik aanhouden in de beveiliging?

Binnen de beveiligingsbranche zijn er meerdere CAO’s van toepassing. Daarnaast verlopen deze nog wel eens én zijn ze niet altijd algemeen verbindend verklaard door het ministerie.

Hierdoor wordt het verwarrend om nog te weten aan welke regels jij je moet houden tegenover je werknemers.

In dit artikel kijken we daarom naar de twee actieve CAO’s en wanneer je deze moet toepassen.
Let wel op: controleer altijd of er geen veranderingen hebben plaatsgevonden na het schrijven van dit artikel.

De Nederlandse Veiligheidsbranche

Deze organisatie is de verstrekker van het ND-keurmerk binnen de beveiliging. Dit keurmerk herken je ook wel aan de veiligheids V die op de kleding van beveiligers staat. De meeste beveiligings bedrijven zijn aangesloten bij deze organisatie.

De Nederlandse Veiligheidsbranche verplicht aangesloten organisaties om de door hen ondertekende CAO te volgen. Binnen de beveiligingsbranche zijn dit er twee: de Particuliere Beveiligings CAO en de CAO Evenementen- en Horecabeveiligingsbranche.

Particuliere beveiligings CAO 2017

Deze CAO is verlopen in 2017, maar is nog steeds van toepassing door een gebrek aan een nieuwe CAO. Op het moment van schrijven van dit artikel zijn er wel onderhandelingen gaande over een nieuwe CAO is 2018. De CAO van 2017 is niet algemeen verbindend verklaard, maar voor de meeste bedrijven wel van toepassing. Wanneer je aangesloten bent bij De Nederlandse Veiligheidsbranche of wanneer je in de arbeidsovereenkomst hebt afgesproken de CAO te volgen, is deze van toepassing.

De CAO is van toepassing voor drie type particuliere beveiligingsorganisaties:

  • Particuliere beveiligingsbedrijven die inzet van personen gebruiken, met uitzondering van bedrijven die onder die CAO Evenementen- en Horecabeveiligingsbranche vallen.
  • Particuliere alarmcentrales
  • Particuliere geld- en waardetransportbedrijven

New call-to-action

CAO Evenementen- en Horecabeveiligingsbranche

Deze CAO loopt tot 31 december 2018. De CAO is niet algemeen verbindend verklaard, maar wel geldend voor beveiligingsbedrijven aangesloten bij De Nederlandse Veiligheidsbranche onder de sectie evenementen- en horecabeveiliging. Ook wanneer je als werkgever in de arbeidsovereenkomst vermeld dat je deze CAO volgt, dien je het volledig na te leven.

De CAO is van toepassing op beveiligingsbedrijven actief in horecabeveiliging en evenementen beveiliging. Onder evenementenbeveiliging valt het adviseren, serviceverlening beveiliging en overige werkzaamheden die zich richten op algemene veiligheids- en gezondheidsaspecten bij de organisatie en uitvoering van een evenement, in het bijzonder de veiligheid van de bezoekers van een evenement.

Onder horecabeveiliging wordt verstaan advisering, serviceverlening, beveiliging en overige werkzaamheden die zich richten op algemene veiligheids- en gezondheidsaspecten in en bij een horecagelegenheid, in het bijzonder de veiligheid van de bezoekers van de horecagelegenheid.

Let op: wij kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail of via de chatfunctie – geen rechten worden ontleend.

Terug naar Blog