Beveiligings CAO: afspraken over de kleding

Terug naar Blog

Beveiligings CAO: afspraken over de kleding

De CAO heeft regels opgenomen over de kleding in de particuliere beveiligingsbranche. In dit artikel hebben we de regels uit de particuliere beveiligings CAO van 2017 samengevat.

Schoenen

Wanneer de medewerker uit de proeftijd is, dien je als werkgever schoenen te regelen voor de medewerker die voldoen aan de arboregels. De werknemer mag de aanvraag voor nieuwe schoenen één keer in de twee jaar bij je indienen, tenzij je al schoenen verstrekt via de opdrachtgever bijvoorbeeld.

Zaken als de kleur, vormgeving en logo’s van de schoenen bepaal jij als werkgever. Als de medewerker geen gebruik maakt van de schoenen die jij hebt verstrekt, ontvangt de medewerker hier geen vergoeding voor.

Uniform

Volgens de particuliere beveiligings CAO dient de werknemer een uniform te dragen tijdens zijn werkzaamheden als beveiliger, tenzij de werkgever anders heeft aangegeven. Dit houdt in dat de medewerker het uniform dient te onderhouden en op instructies van de werkgever te dragen. Wanneer een stagiair in dienst is, dien je als werkgever kenbaar te maken dat het om een stagiair gaat op het uniform.

De medewerker heeft om het uniform te onderhouden recht om de kleding één keer in de vier weken chemisch te laten reinigen bij een stomerij en kan deze kosten declareren bij de werkgever.

Let op: wij kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail of via de chatfunctie – geen rechten worden ontleend.

Terug naar Blog